Община Минерални бани
Официален сайт

С проекти по 2 схеми кандидатства МИГ „Минерални бани – Черноочене”С проекти по 2 схеми кандидатства МИГ „Минерални бани – Черноочене”МИГ „Минерални бани – Черноочене” кандидатства с проекти по две схеми от програмата за развитие на селските райони, чийто общ бюджет наближава 10 млн. лв. От юни стартира и прием на малки пилотни проекти по подмярката "Помощ за подготвителни дейности", като целта е да се популяризират подходът ВОМР и местната идентичност. С реализацията на проектите районите могат да се оживят, като се създаде административен капацитет и проектен опит на териториите на местни инициативни групи, които не са получили финансиране за прилагане на стратегии за ВОМР през настоящия програмен период, съобщава агроведомството. В тази процедура, която ще продължи до края на юли, допустимите кандидати са местни инициативни групи, които са разработили стратегии за водено от общността местно развитие, но не са били одобрени по подмярката "Прилагане на операции в рамките на стратегии ВОМР". Чрез изпълнението на малки пилотни проекти по обявения прием териториите на тези МИГ ще получат европейско финансиране за важни за общността проекти, свързани с културния и социалния живот, местната идентичност, опазване на природните и историческите забележителности в общините, съхраняване на традиционни занаяти и др., съобщават от земеделското министерство. Отпуснатият бюджет е за 1.26 млн. лв., като минималната стойност на разходите за един проект е 5000 евро, а максималната - 15 хил. евро. Безвъзмездното финансиране е 100% от допустимите разходи. Местното развитие в селските райони е сред основните приоритети на Общата селскостопанска политика на ЕС, като в бюджетите на програмите за развитие на селските райони във всички държави членки има гарантирани средства, които могат да се използват само за тази цел.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития