Община Минерални бани
Официален сайт

Променят статута на Икономическия техникум в Минерални баниПроменят статута на Икономическия техникум в Минерални баниИкономическият техникум в Минерални бани преминава от публична в частна държавна собственост. Това реши на Министерския съвет на заседанието, което бе проведено на 7 септември. Поземленият имот в с. Минерални бани е с площ от 20 дка, които са застроени с пет сгради. Решението ще позволи с тях да бъдат извършени разпоредителни действия – продажба чрез търг, съгласно Закона за държавна собственост.
Правителството реши още собствеността на четири професионални гимназии да се прехвърли към съответните общини. Това са ПГ по хранително-вкусови технологии „Св. Димитрий Солунски“ в Асеновград, ПГ по селско стопанство и хранителни технологии в Шумен, ПГ по хранителни технологии ,.Проф. д-р Асен Златаров“ в Горна Оряховица и ПГ по селско стопанство „Дунавска земя“ в село Ковачица. Досега сградите са били публична държавна собственост, управлявани от Министерството на земеделието, храните и горите. Промяната се прави поради преобразуването на училищата в общински.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития