Община Минерални бани
Официален сайт

Програмата за реализация на туризма отчетоха в Минерални баниПрограмата за реализация на туризма отчетоха в Минерални баниОтчет на програмата за реализация на туризма през 2015 г. прие на последното си заседание Общинския съвет в Минерални бани. Тя бе насочена към реализация на дейности, които да създадат среда за развитие на устойчив туризъм, съобразно част от стратегическите цели в общинската Стратегия за развитие на туризма 2014-2020 година.
Всички включени в програмата дейности са пряко обвързани и с изпълнението на Общинския план за развитие, става ясно от отчета. През отчетния период много активно работеше Консултативният съвет по въпросите за развитие на туризма. Бяха проведени две заседания и множество неформални срещи на които се разглеждаха, предлагаха и обсъждаха въпросите и проблемите, касаещи развитието на туризма. Резултат от тези срещи бе и решението да се учреди Местно туристическо сдружение, което вече е факт. Туристическото сдружение с наименование „Минералтур” вече е учредено и в момента се извършва регистрацията му в съда.
Учредители на сдружението са 23 представители на местния туристическия бизнес – хотелиери и ресторантьори, общината и физически лица. Основната цел е да се създаде една добра среда на сътрудничество между членовете и съвместно реализиране на идеи за развитие на туристическия сектор в общината, както и кандидатстване с проектни предложения за финансиране по европейски програми.
През 2015 година, на територията на общината, бяха прекатегоризирани 3 заведения за хранене и развлечения. Нова категоризация бе издадена на 7 заведения за хранене и развлечения и на 13 /тринадесет/ новопостроени и реконструирани места за настаняване. Местата за настаняване са два хотела, три семейни хотела, 4 къщи за гости, 1 пансион и 3 обекта със стаи за гости. Откриването на тези места за настаняване доведе до нарастване на легловия капацитет в общината с 212 легла, което е с 83 легла повече от прогнозираните в годишната програма.
През отчетния период рекламната дейност на общината бе на значително високо ниво. Всички посетители на сайта на общината вече могат да получат пълна информация за туристическото предлагане в общината – качества и лечебни свойства на минералната вода, културни и природни забележителности, еко-пътеки и техните маршрути, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, културни събития, които общината организира за своите гости и т.н.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития