Община Минерални бани
Официален сайт

Програмата за развитие на туризма отчетоха в Минерални баниПрограмата за развитие на туризма отчетоха в Минерални баниМестният парламент в Минерални бани се събра за извънредно заседание от 13,00 часа на 12 юни.. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени 13 докладни записки, но преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф предложи към тях да бъдат добавени още две. Сред по-важните решения бяха приемане на Наредба № 5 за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Минерални бани, приемане на Общински годишен план за развитие на социалните услуги и приемане на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”. На заседанието бе разгледан Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Минерални бани и актуализация на бюджета за 2020 г. Местните парламентаристи се произнесоха положително и по отчета за изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Минерални бани за 2019 г., както и за предоставяне на безлихвен заем на общинското предприятие „Стройкомерс” ЕООД. Останалите решения се отнасяха за прекратяване на разрешителни за водовземане и откриване на процедури за определяне на концесионери.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития