Община Минерални бани
Официален сайт

Проект за патронажна грижа ще сключи община Минерални баниПроект за патронажна грижа ще сключи община Минерални баниПредстои Община Минерални бани да сключи договор за БФП за реализацията на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Минерални бани“ по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Стойността на безвъзмездната финансова помощ по Компонент 3 е в размер на 47 414,99 лева, като 60 % от нея са предвидени за преки разходи за възнаграждения на назначения персонал. Непреките разходи включват: закупуване на дезинфектанти и лични предпазни средства за назначените лица; гориво за автомобилите, с които ще се изпълняват заявките; дребно офис оборудване за администриране на дейността и възнаграждения на екипа за организация и управление на проекта. Целта на проектa е да се подкрепи изпълнението на мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората - осигуряване на подкрепа за лицата, застрашени в най-голяма степен от зараза с COVID-19 - възрастни лица над 65 г., лица с увреждания и такива, поставени под карантина, които са принудени да останат по домовете си. Срокът за реализиране на допустимите дейности по Компонент 3 е 7 месеца и ще приключи на 31.12.2020 г.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития