Община Минерални бани
Официален сайт

Приеха нова Програма за развитие на туризма в Минерални бани



Приеха нова Програма за развитие на туризма в Минерални баниПриета бе Програма за развитие на туризма в община Минерални бани за периода 2018-2019 г. Тя е разработена на основание чл.12, т.1 от Закона за туризма и отразява общинската политика за развитие на туризма на местно ниво, съгласно чл.11 от същия закон. Съобразена е с целите и приоритетите на Стратегията за развитие на туризма в община Минерални бани за периода 2014-2020 г., приета от ОбС Минерални бани с Решение №747 от 21.08.2014 г., както и със съществуващите местни туристически ресурси и потребности. Всички включени в програмата дейности са пряко обвързани и с изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. Програмата за развитие на туризма се изпълнява от Община Минерални бани, като целта й е да се развива последователна и целенасочена туристическа политика, базирана на партньорство между частния сектор, общинската администрация, държавните институции и неправителствените организации, която генерира работни места, създава възможности за развитие на предприемачеството, дългосрочни икономически и социални ползи, увеличава приходите от туризъм.



‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития