Община Минерални бани
Официален сайт

Приеха годишните отчети на читалищата в Минерални баниПриеха годишните отчети на читалищата в Минерални баниМестният парламент в община Минерални бани заседава извънредно вчера от 15,00 часа. Първоначално в проекта за дневен ред бяха включени 11 докладни записки. Преди началото на заседанието съветниците гласуваха да бъде добавена още една след предложение на председателя на Общинския съвет Мехмед Лятиф. Заседанието започна от 15,00 часа в Заседателната зала на общинския съвет.
Местните парламентаристи приеха годишните отчети на читалищата в община Минерални бани. Те одобриха предложението да бъдат отпуснати допълнителни парични средства на читалищата в селата Минерални бани и Сусам.
Старейшините внесоха допълнение в Наредбата за управление на горските територии – собственост на община Минерални бани. Четирите отхвърлени на предишното заседание на местния парламент докладни, касаещи промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти в местността „Ташлъка” в землището на с. Сусам бяха одобрени. Местните парламентаристи се произнесоха и по предложение за закриване филиала на ЦДГ „Снежанка” в с. Колец. Причината е липсата на деца. Одобрени бяха също така Подробни устройствени планове в селата Боян Ботево и Минерални бани.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития