Община Минерални бани
Официален сайт

Превръщат крепостта в Минерални бани в малкия ЦаревецПревръщат крепостта в Минерални бани в малкия Царевец

Заключителна пресконференция по проекта „Промотиране и развитие на туризма чрез историята /PATH/” ще се проведе на хълма „Свети Дух”, крепостта „Топликос” в община Минерални бани от 18,00 часа на 6 септември. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИТП за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014/2020г. Откриването на обекта ще бъде съпроводено от тържествена церемония, фолклорна танцова и музикална програма и 3Д мапинг светлинно шоу. Община Минерални бани е организация изпълнител на проекта. Той е съфинансиран от Европейския съюз чрез програма Интеррег-ИТП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020. Партньор по проекта ще бъде Специалната провинциална администрация Киркларели, Турция. Продължителността на проекта е 24 месеца, а стойността му е 421 584 евро. Договорът за субсидията бе подписан на 26.02.2020 г. Проектът включваше изграждане, рехабилитация и атрактивно ескпониране на крепостта Топликос /Минерални бани/ и с. Хамдибей, осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания и осигуряване на условия за ускорено развитие на туризма и насърчаване на богатия природен, исторически и културен потенциал на района. Ръководителят на проекта Теодора Пехливанова представи дейностите, които извършиха двете общини, осъществяващи проекта. Партньор по проекта е Специалната провинциална администрация Киркларели, Турция. В рамките на проекта бяха изпълнени мерки за рехабилитация и експониране на крепостта Топликос. Извършени са дейности за благоустрояване на прилежащите пространства около крепостта, реконструкция и рехабилитация на алейната мрежа в парковата среда, повишаване на достъпността до обекта, включително за хора в неравностойно положение, осигуряване на парково и художествено осветление на археологическия паметник, създаване на места за отдих и обособяване на зона за организиране на събития, пърформанси на открито и временни туристически атракции. В допълнение, крепост „Топликос“ ще бъде експонирана посредством съвременни методи и средства, целящи максимално достъпно представяне на историята на село Минерални бани през вековете. Мултимедия в комбинация от звук, светлина, анимация и пушечно шоу ще представи развитието на крепостта в различните епохи. Това аудиовизуално шоу е съвременен метод за маркетинг и реклама на археологическия обект чрез пресъздаване на образи, картини и движения. Историята се съживява и в село Хамдибей. Настоящата дейност е продължение на дългогодишната работа на местната администрация за обновяване на културната и историческа инфраструктура в Хамдибей и превръщането му в туристическа дестинация. Там бяха обновени древни калдъръмени улици и изградена панорамна платформа, от която жителите и гостите на населеното място могат да се насладят на откриваща се красива гледка. Разработване на туристически пътеводител и други информационни материали, насочени към широко популяризиране и рекламиране на местните природни, културни и исторически дадености и създаване на интегриран висококачествен туристически продукт бяха другите дейности по проекта. Организиран бе семинар за насърчаване на туризма в трансграничния район, който имаше за цел да насърчи работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм, като преразгледа съществуващия модел на управление на туризма и препоръча промени, които да превърнат целевия регион в конкурентна и привлекателна туристическа дестинация. За поставяне края на проектните дейности, гражданите и гостите на община Минерални бани са поканени да вземат участие в заключително събитие за представяне на реализираните дейности и постигнати резултати в рамките на проекта.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития