Община Минерални бани
Официален сайт

Предстои обсъждане за поемане на дълг от община Минерални баниПредстои обсъждане за поемане на дълг от община Минерални бани

Кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер отправи покана към обществеността за публично обсъждане на проекта на Предложение за решение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Минерални бани чрез договор за общински заем, предоставен от финансова институция/банка. Обсъждането се обосновава на основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и чл. 16 от Наредба № 3 за общинския дълг и общинските гаранции на община Минерални бани. Отправяме настоящата покана към жителите на Община Минерални бани, представители на бизнеса, НПО и цялата местна общност да се включат в предстоящото обсъждане. То ще се проведе на 18.09.2020 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на сградата на общинска администрация на Община Минерални бани. Процедурата е публично обсъждане на проекта на Предложение за решение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Минерални бани чрез договор за общински заем, предоставен от финансова институция/банка, се казва в съобщението. Повече подробности можете да видите оттук!‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития