Община Минерални бани
Официален сайт

Подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

На 30.03.2021 г. община Минерални бани подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Агенцията за социално подпомагане за реализация на проект  „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Минерални бани“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001  „3.1 - ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) и подкрепата на Европейския съюз (ЕС).                                        

Срок за реализация на проекта: 01.01.2021 – 30.09.2021 г.

Срок за предоставяне на услугата: всеки работен ден в периода 15.02.2021 – 30.09.2021 г.

Стойност на проекта: 208 494.00 лева

Дейността по приготвяне на топъл обяд е възложена на външен изпълнител - „Кей Енд Ви“ ООД, ЕИК 119677914, съгласно Договор № 35-У/29.01.2021 г.

Приготвянето на храната за лицата, ползващи услугата „Топъл обяд” на територията на община Минерални бани, ще се извършва по примерни седмични менюта, като дневното меню на всеки от потребителите ще включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично и десерт. Приготвената храна ще се доставя до определените пунктове по населени места и при необходимост до домовете на потребителите всеки работен ден.

Потребителите на услугата ще получават и съпътстваща подкрепа чрез съдействие за ползване на административни или друг вид услуги, закупуване и доставяне хранителни или други продукти от първа необходимост, както и лекарства закупувани със средства на потребители.

Реализацията на проекта е част от целенасочената социална политика, която oбщина Минерални бани развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация.

 

Проект BG05FMOP001-5.001-0216-M001 “Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Минерални бани”,  Партньорска организация: община Минерални бани‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития