Община Минерални бани
Официален сайт

Пет постоянни комисии ще има в ОбС – Минерални баниПет постоянни комисии ще има в ОбС – Минерални баниПет постоянни комисии ще има Общинския съвет в Минерални бани през настоящия мандат. Председател на Постоянната комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет ще бъде Екрем Юзеир. Постоянната комисия по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт ще бъде водена от Ахмед Юнлюсой. Третата постоянна комисия е тази по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика. Нейната работа ще се координира от Ерол Юсеин. Постоянната комисия по контрол за работата и дейността на Общинската администрация, търговските дружества и общинските фирми ще бъде председателствана от Азис Мехмед. Постоянната комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ще бъде с председател Мюмюн Зекир.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития