Община Минерални бани
Официален сайт

П О К А Н АП О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Двадесет и девето редовно заседание на 23.08.2018г., (четвъртък) от 13:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН   РЕД

1. Докладна записка относно, актуализиране на годишната програма за 2018 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, актуване като публична общинска собственост.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ.Мин.бани

3.Текущи.

Важно: Заседанията на постоянните  комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

   На 22.08.2018 г. /сряда/ от  10:00 часа   

  • ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………………П...............

                                              /Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития