Община Минерални бани
Официален сайт

Отчетоха дейността на Общинския съвет в Минерални баниОтчетоха дейността на Общинския съвет в Минерални баниОтчет за дейността си през 2017 г. прие на последното си заседание местния парламент в Минерални бани. Отчетът бе изготвен от председателя на Общинския съвет Мехмед Лятиф. През отчетния период Общински съвет Минерални бани и неговите комисии работиха в съответствие с изискванията на Закона зa местното самоуправление и местната администрация и Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, посочи Мехмед Лятиф.
През 2017 г. са проведени 10 редовни и 3 извънредни заседания на Общинския съвет в Минерални бани, на които са приети 207 решения. Проведени са и 23 заседания на постоянните комисии. В по-голямата си част решенията са по важни въпроси на нормативната база в общината, по провеждането на по-стабилна бюджетна политика, създаването на инвестиционен климат и по развитие на социалната система, добави още г-н Лятиф.
През това време са приети 5 Наредби, 2 доклада и 6 програми, 5 плана и една стратегия. Въпреки, че отчитаме един кратък период, който се характеризира с интензивност, отговорност, инициативност и все по-голяма задълбоченост в нашата работа, смятам че е възможно дейността на Общинския съвет през следващия период да бъде още по-добра и още по-ефективна за развитието на община Минерални бани. Няма съмнение, че всеки от нас ще вложи още повече от своята положителна енергия в името на това, местното самоуправление да става все по-силно и да придобива все по-осезателно признаците на европейското местно самоуправление, каза в заключение г-н Лятиф.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития