Община Минерални бани
Официален сайт

Общинския съвет в Минерални бани заседава за първи път през 2018 г.Общинския съвет в Минерални бани заседава за първи път през 2018 г.Първото за тази година извънредно заседание на местния парламент в Минерални бани ще се състои днес, каза председателя на Общинския съвет Мехмед Лятиф. То ще започне от 14,00 часа в Заседателната зала на община Минерални бани. Проектът за дневен ред включва три докладни, но е възможно преди началото на заседанието да бъдат включени и няколко нови проекта за решения, каза г-н Лятиф.
Общинските съветници ще трябва да се произнесат по евентуално удължаване срока на поет временен безлихвен заем към бюджета на община Минерални бани. Втората докладна е относно определяне представител на общината за участие в комисията за изработване на областна здравна карта.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития