Община Минерални бани
Официален сайт

Общинския съвет в Минерални бани проведе второ заседаниеОбщинския съвет в Минерални бани проведе второ заседаниеВторото си редовно заседание за този мандат проведе Общинския съвет в Минерални бани от 11,00 часа на 25 ноември. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени 10 докладни записки. Преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет Екрем Юзеир предложи три от докладните да бъдат отложени за следващото заседание и към дневния ред да бъдат добавени 5 нови. Така дневния ред стана с 12 проекта за решения. По-важните от тях бяха за избор на Временна комисия за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация. Направен избор на Временна комисия за определяне броя и състава на Постоянните комисии на Общинския съвет. Съветниците смениха състава на Комисията по общинската собственост и търговете от Състава на Общинския съвет. Определено бе възнаграждението на Председателя на Общинския съвет и това на общинските съветници. Председателят на местния парламент ще получава 30 % от заплатата на кмета на общината, а общинските съветници 25 % от средната заплата в общинската администрация. Новият общински съвет взе решение за поемане на краткосрочен общински дълг чрез заем от кредитна институция за финансиране на капиталовите разходи на общината. Гласувана бе и актуализация на бюджета, както и финансиране на хандбалния клуб „Топлика”, който се състезава в „Б” група.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития