Община Минерални бани
Официален сайт

Общините Минерални бани и Черноочене пишат стратегия за МИГОбщините Минерални бани и Черноочене пишат стратегия за МИГВ община Минерални бани бе формирано и учредено публично-частно партньорство за създаване на Местна инициативна група, съвместно с община Черноочене. На учредяването присъстваха представители на публичния и частния сектор от двете родопски общини.
Координаторът на подготвителната мярка за създаване на МИГ – Иванка Душкова и г-жа Петралийска представиха подхода „Лидер” по който работят МИГ-овете в страната. Той може да доведе на територията на МИГ-а доста голям финансов ресурс. Само финансирането по Програмата за развитие на селските райони може да привлече до 1,5 млн. евро за двете общини. Минерални бани и Черноочене създават обща Местна инициативна група за да могат да отговорят на изискванията за брой население. Днес започна изработването на общата стратегия за да може МИГ-а да кандидатства за финансиране.

Преди това предстоят обучения, а самата МИГ ще бъде регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел. Тя ще има седалище и адрес на управление в Минерални бани и ще се управлява от колективен орган, състоящ се от 5 лица. Членството в Управителния съвет трябва да бъде балансирано, т.е. да не се надвишават 49 % от представителите на различните представители – НПО, читалища, бизнес, администрация. Именно този управителен съвет ще одобрява на първо ниво проектите за финансиране, с които ще кандидатстват заинтересованите организации и фирми. Според изискванията всеки МИГ трябва да има самостоятелен и оборудван офис с административен директор и специалист, които са назначени на пълен работен ден. Офис оборудването вече е получено в община Минерални бани, която после ще го предаде на МИГ-а.
При изработването на анализа за създаването на стратегията са еднакво важни слабите и силните страни. Важно е да се знае, че тази стратегия ще се изпълнява до 2023 г. Според специалистите, тя трябва да бъде готова до края на месец април.


Още снимки


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития