Община Минерални бани
Официален сайт

Община Минерални бани участва в работна среща за социални услугиОбщина Минерални бани участва в работна среща за социални услугиОбщина Минерални бани участва в първа работна среща с представители на общините в Областна администрация – Хасково, относно финализиране предварителното картиране на социални услуги през новия програмен период 2021-2027 г. Целта на срещата бе да се изготви индикативна карта на социалните услуги на територията на региона, за да може да се направи преценка какво и какви обеми да се заложат в оперативните програми, свързани с финансирането и създаването или реформирането на социални услуги. Работната среща бе водена от заместник областния управител на област Хасково Виолета Желева. Г-жа Желева запозна присъстващите с възможността за използване на европейските структурни и инвестиционни фондове за финансиране на нови социални услуги. „Чрез изготвянето на предварителната индикативна карта ще се набележат какви финансови средства ще са необходими и какъв тип социални услуги ще се реализират на местно ниво.“, каза заместник областният управител Виолета Желева. По Плана за възстановяване и устойчивост се планира да се финансират дейности, които са свързани с изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани консултативни социални услуги за лица с увреждания. Също така ще бъде осигурен ресурс за реформиране на всички съществуващи домове за стари хора, за повишаване на енергийната ефективност, саниране и обзавеждане на съществуващи социални услуги в общността, както и изпълнение на противоепидемичните мерки с цел повишаване на качеството на предоставените услуги на потребителите. Планира се и финансиране на строителни дейности, оборудване и обзавеждане за изграждане на нови услуги за резидентна грижа на стари хора и лица с увреждания. Работната група анализира събраната информация от всяка община, която е изготвена на база математически модел и критерии. Въз основа на това бе обобщен планът за развитие на социалните услуги с хоризонт до 2027 г. Картата на област Хасково за необходимост от нови социални услуги бе финализирана след анализ на потребностите от социални услуги на местно ниво за удовлетворяване на населението. На следващо заседание ще бъде гласувана в окончателен вариант.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития