Община Минерални бани
Официален сайт

Община Минерални бани ще емитира еко облигацииОбщина Минерални бани ще емитира еко облигацииОбщина Минерални бани емитира облигации при условията на частно пласиране. Решението бе взето на заседание на Общинския съвет. Родопската община ще емитира облигации при условията на частно пласиране в хипотезите и при условията на чл. 204, чл. 205 и чл. 206 от Търговския закон, която впоследствие да бъде регистрирана за публична търговия на Българската фондова борса. Решението е взето след изготвен доклад за „Емисиите и поглъщанията на въглероден диоксид от горите и горските територии, собственост на община Минерални бани. Съгласно доклада, общинските гори в Минерални бани генерират кислородни емисии, възлизащи на 8,185 тона годишно. Предложението е да се емитират еко облигации, които да покриват в голяма степен принципите на „зелените облигации”. Те са вид облигационен инструмент, при който постъпленията се използват изключително за частично или цялостно финансиране на нови или съществуващи допустими зелени проекти. Те осигуряват на емитентите информация за ключовите компоненти, свързани със стартирането на надежден зелен облигационен инструмент, подпомагат инвеститорите чрез популяризиране на наличната информация, необходима за оценка на положителното въздействие на техните инвестиции в зелени облигации и подпомагат инвестиционните посредници чрез преместване на пазара към определени очаквания за навременно оповестяване, които ще улеснят транзакциите.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития