Община Минерални бани
Официален сайт

Община Минерални бани премина обучение по безопасност на трудаОбщина Минерални бани премина обучение по безопасност на трудаОбучение по безопасност на труда проведе община Минерални бани в Хисаря. Лектор на проявата бе инж. Емил Кехайов – специалист по трудова медицина. По регламент обучението продължи 6 часа в конферентната зала на хотел „Галерия”. Искам да благодаря най-напред на кмета на общината г-н Мюмюн Искендер за инициираното обучение, защото общините в качеството си на работодатели са едни от най-уязвимите институции по безопасност на труда, сподели инж. Кехайов. Той бе подготвил най-съществените теми с конкретни примери, които могат да бъдат полезни на общинската администрация. Обучението бе насочено към кмет, зам. кметове, секретар, ръководители на дирекции, общински предприятия и фирми, както и кметове на населени места, като целта бе да се усвоят методи и норми за безопасен труд. Работодателят е длъжен да осигурява инструктаж на всеки един свой служител. Най-уязвими в това отношение в общините са хората, които се наемат по проекти, защото те идват най-вече от бюрата по труда, имат ниска квалификация и често с тях се случват инциденти, които могат да бъдат фатални, затова е необходимо да се добие някаква рутина, обясни инж. Кехайов. Съгласно законовите разпоредби, тези обучения и инструктажи се правят периодично, защото те се забравят. Най-важно в това отношение е да не се пропуска началният инструктаж към новоназначените служители. По-нататък в хода на обучението инж. Кехайов подкрепи лекцията си с кратки филми и конкретни примери за фатални инциденти, свързани с безопасността на труда, които са донесли големи глоби за съответни общини в качеството им като работодатели.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития