Община Минерални бани
Официален сайт

Община Минерални бани освободи от такса за вода хотелиеритеОбщина Минерални бани освободи от такса за вода хотелиеритеОбщина Минерални бани освободи от такса за ползване на минерална вода хотелиерите. Няма да се плаща и такса за детските градини за месеците докато трае извънредното положение, гласуваха още общинските съветници. Петото си редовно заседание за този мандат проведе Общинския съвет в Минерални бани. В проекта за дневен ред първоначално бяха заложени 4 докладни записки, но преди началото на заседанието към тях бяха добавени още 19 допълнителни. Идеята бе, да минат всички належащи решения, за да не събираме Общинския съвет скоро, каза председателят на местния парламент Мехмед Лятиф. Самото заседание премина при изключителни предпазни мерки. В работата му участваха само кмета на общината Мюмюн Искендер и 10 от общо 13 общински съветници. Не бяха допуснати както обикновено служители от администрацията и медии. Сред по-важните докладни бяха мерките за защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици, вследствие на усложнената епидемиологична обстановка. Приет бе и годишен отчетен доклад за 2019 г. за наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план за развитие на община Минерални бани за периода 2014-2020 г. Местните парламентаристи приеха промяна в годишния план за ползване на дървесина през 2020 г., както и за добив на дървесина от широколистни и иглолистни видове в горските територии на община Минерални бани. Актуализирани бяха и капиталовите разходи на община Минерални бани за 2019 г.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития