Община Минерални бани
Официален сайт

Община Минерални бани и област Киркларели приключиха общ проектОбщина Минерални бани и област Киркларели приключиха общ проектДелегация, водена от кмета на община Минерални бани участва в заключителна пресконференция по проекта „Промотиране и развитие на туризма чрез историята /PATH/” в Киркларели, Турция. Община Минерални бани бе организация изпълнител на проекта, съфинансиран от Европейския съюз чрез програма Интеррег-ИТП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020. Партньор по проекта бе Специалната провинциална администрация Киркларели, Турция. Продължителността му бе 24 месеца, а стойността му е 421 584 евро. Договорът за субсидията бе подписан на 26.02.2020 г. Проектът включваше изграждане, рехабилитация и атрактивно ескпониране на крепостта Топликос /Минерални бани/ и с. Хамдибей, осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания и осигуряване на условия за ускорено развитие на туризма и насърчаване на богатия природен, исторически и културен потенциал на района. В рамките на проекта бяха изпълнени мерки за рехабилитация и експониране на крепостта Топликос. Извършени са дейности за благоустрояване на прилежащите пространства около крепостта, реконструкция и рехабилитация на алейната мрежа в парковата среда, повишаване на достъпността до обекта, включително за хора в неравностойно положение, осигуряване на парково и художествено осветление на археологическия паметник, създаване на места за отдих и обособяване на зона за организиране на събития, пърформанси на открито и временни туристически атракции. В допълнение, крепост „Топликос“ бе експонирана посредством съвременни методи и средства, целящи максимално достъпно представяне на историята на Минерални бани през вековете. Мултимедия в комбинация от звук, светлина, анимация и пушечно шоу представи развитието на крепостта в различните епохи. Това аудиовизуално шоу е съвременен метод за маркетинг и реклама на археологическия обект чрез пресъздаване на образи, картини и движения. Историята се съживява и в село Хамдибей. Там дейността е продължение на дългогодишната работа на местната администрация за обновяване на културната и историческа инфраструктура в Хамдибей и превръщането му в туристическа дестинация. Бяха обновени древни калдъръмени улици и изградена панорамна платформа, от която жителите и гостите на населеното място могат да се насладят на откриваща се красива гледка. Разработен бе туристически пътеводител и други информационни материали, насочени към широко популяризиране и рекламиране на местните природни, културни и исторически дадености и създаване на интегриран висококачествен туристически продукт. Организиран бе семинар за насърчаване на туризма в трансграничния район, който имаше за цел да насърчи работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм, като преразгледа съществуващия модел на управление на туризма и препоръча промени, които да превърнат целевия регион в конкурентна и привлекателна туристическа дестинация. В рамките на проекта в Киркларели бяха отпечатани 750 рекламни брошури за България и 250 на английски и турски език. Гостите от България имаха възможността да се запознаят и с други културно-исторически забележителности в Киркларели. Те посетиха къщата музей на Кемал Ататюрк, която е прецизно копие на родната къща на Ататюрк в гръцкия град Солун. Кметът на Минерални бани Мюмюн Искендер написа в почетната книга за гости на музея: „Поклон пред Кемал Ататюрк, един от великите световни реформатори”. В старата част на града гостите разгледаха и Музей на Балканската култура, в който бяха представени експозиции с восъчни фигури от България, Гърция, Черна гора и Турция. По време на финалната пресконференция и двете страни изразиха задоволството си от реализирания проект и решиха след откриването на новия програмен период да бъдат готови за кандидатстване с нови проекти за развитие на туризма в двата региона.


Още снимки


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития