Община Минерални бани
Официален сайт

Обсъдиха публично проекта за бюджет в община Минерални баниОбсъдиха публично проекта за бюджет в община Минерални баниПублично обсъждане на проекта за общински бюджет проведоха в община Минерални бани от 09,00 часа на 22-ри март. Обсъждането се проведе на основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси в голямата зала на Община Минерални бани. Дневния ред включваше представяне на проекта за общински бюджет за 2022 г. Изслушани бяха становища, мнения и предложения от страна на местната общност. Изготвен бе протокол, който е неразделна част от проекта и предоставянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към Общинския съвет. Публичното обсъждане на бюджета за 2022 г. се проведе при съблюдаване на разрешения брой участници и спазване на въведените противоепидемични мерки – дистанция, дезинфекция, често проветряване и носене на предпазни маски. Гражданите имаха възможност да се запознаят с материалите в Стая № 4 на Общинска администрация след 17-ти март 2022 г.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития