Община Минерални бани
Официален сайт

Областният разреши пряко възлагане за превоз на пътници в Минерални баниОбластният разреши пряко възлагане  за превоз на пътници в Минерални баниОбщинският съвет в Минерални бани даде съгласието си да бъде приложена разпоредбата на чл.16д, ал.6 от Наредба №2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми за осъществяване обществени превози на пътници с автобуси. За целта ще бъде приложена спешна мярка чрез пряко възлагане на обществената услуга за превоз на пътници със срок на действие от 12.08.2018г. до 11.08.2019 г. През това време следва да бъде проведена процедура по възлагане на превоза по реда на Закона за обществените поръчки. Процедурата по възлагане на превоза по реда на ЗОП не е проведена поради факта, че все още не е завършен процесът по съгласуване и утвърждаване на нови маршрутни разписания от областната транспортна схема на Хасково и той няма да може да бъде приключен до 11.08.2018, когато изтича срока по Решение № РД-13-101/11.08.2017г. и сроковете на сключените договори. С решение №РД-13-71/03.08.2018г. областният управител на Хасково разрешава Кметът на община Минерални бани да възложи пряко обществената услуга за превоз на пътници със срок на действие 1 година.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития