Община Минерални бани
Официален сайт

Нов социален център откри 35 работни места в Минерални баниНов социален център откри 35 работни места в Минерални баниКметът на националния курорт Минерални бани Мюмюн Искендер откри нов социален център, който ще осигури нови 35 работни места и ще бъде изключително полезен на семействата и хората от уязвимите социални групи.
Центърът за активно включване е създаден в изпълнение на проект “Реализация на комплекс от мерки за насърчаване активността на лицата от уязвими социални групи” съгласно Договор № BG05M9OP001-2.005-0063-C01. Той се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Центърът за активно включване предоставя иновативни интегрирани социални услуги, като предоставяне на психологическа подкрепа, провеждане на индивидуални и групови дейности и пр. Една от основните му функции е да бъде мястото, където лицата от уязвимите групи на територията на община Минерални бани да получават необходимите им услуги за превенция и преодоляване на социална изолация и възстановяването им в активния социален и икономически живот. Центърът ще обхване минимум 30 семейства от уязвими социални групи.
„Община Минерални бани ще има още една ценна придобивка за гражданите. Стремим се да бъдем социално активна община. Вече имаме един мащабен социален проект по който назначихме 90 лични асистенти. Над 400 души са обхванати от проекта за осигуряване на топъл обяд на социално слаби граждани. В новият център за активно включване ще са ангажирани 25 лични асистенти и 10 озеленители”, каза кметът Мюмюн Искендер. Той преряза лентата за откриването на центъра заедно с ръководителя на строителната фирма, осъществила реновирането на сградата Фикрет Вели. Кметът благодари специално на своя заместник Нуртин Сабри и координатора Виктория Узунова за успешната реализация на Центъра. Финасирането по проекта е на стойност над 378 хил. лева.


Още снимки


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития