Община Минерални бани
Официален сайт

Националният курорт Минерални бани кандидатства за „Уикенд туризъм”Националният курорт Минерални бани кандидатства за „Уикенд туризъм”Партньор по евпрограмата ще бъде гръцката община Мики

Националният курорт Минерални бани ще кандидитства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г. с проекта „Туризъм за почивните дни – Уикенд туризъм”.
Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Задължително условие за участие в Процедурата е наличието на поне един партньор от друга страна-членка на ЕС. Това ще бъде гръцката община Мики.
Проектната идея има за цел обучение на работещи в малки и средни предприятия от туристическия сектор в община Минерални бани.
Те ще усвоят добрите европейски практика за увелечаване на туристическия интерес през почивните дни. Ще бъде изготвена и цялостна стратегия за развитието на туризма в Национален курорт Минарални бани до 2020-а година.
Местните парламентаристи приеха докладите и годишните финансови отчети на читалищата в община Минерални бани за 2016 г. Разгледан бе и Общинският годишен план за развитие на социалните услуги на територията на общината за 2018 г.
Приета е и Общинска програма за закрила на детето за 2017 г. С друго решение съветниците определиха средната брутна заплата на служителите в Общинско предприятие „Бряст лес” на 781 лева. В дненвния ред на 18-тото поред редовно заседание на Общинския съвет бяха разгледани и рпиети общо 18 докладни записки.Още снимки


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития