Община Минерални бани
Официален сайт

Минерални бани в проект за геотермалния туризъм с КъркларелиМинерални бани в проект за геотермалния туризъм с КъркларелиОбщина Минерални бани ще бъде партньор по проекта „Мрежа за Трансгранично сътрудничество в областта на геотермалния туризъм с турската Къркларели. Местният парламент упълномощи на последното си заседание кмета на общината Мюмюн Искендер да осъществи всички необходими действия, свързани с подготовката на документите, кандидатстването и сключването на договор за изпълнение на проектното предложение. Проектното предложение с реф. №TTGS/036 с наименование – “Mрежа за Tрансгранично сътрудничество в областта на геотермалния туризъм, Oбщина Минерални бани и Специална провинциална администрация на Къркларели” („Network For Cross Border Cooperation In The Field Of Geotermal Tourism, „Municipality Of Mineralni Bani And Special Provincial Administration Of Kirklareli”) по Програма Побратимяване на градове между Турция и ЕС и Схема за безвъзмездна помощ ( TR2014/DG/01/A1-02-Тown Twinning Action Between Тurkey And EU Grant Scheme (TTGS) (EuropeAid/158874/ID/ACT/TR)). Проектът е одобрен на предварителния етап от кандидатстването. Той има за цел подобряване на административния и изпълнителния капацитет на Турция на местно равнище в процеса на присъединяване към ЕС. Проектът цели още създаване на устойчиви структури за стимулиране на обмена между местните администрации в Турция и местните власти в държавите-членки на ЕС в области, свързани с присъединяването към ЕС, чрез действия по побратимяване на градове. В рамките на проекта се предвиждат работни срещи между партньорите с цел да се обменя опит и добри практики, изготвяне на обща стратегия и дейности за популяризиране. Общата продължителност на действието на проекта е 12 месеца.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития