Община Минерални бани
Официален сайт

Минерални бани спечели проект за сценични костюми на читалищатаМинерални бани спечели проект за сценични костюми на читалищата

Община Минерални бани спечели проект “Осигуряване на необходимото сценично облекло за нуждите на читалищата на територията на община Минерални бани”. Проектът е финансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони “Европа инвестира в селските райони”.

Основната цел на проекта е възстановяване, популяризиране и подобряване на нематериалното културно наследство в община Минерални бани чрез проектиране и ушиване на сценично облекло – народни носии с цел съхранение на културните традиции на местното население. Общата стойност на проекта е 50 240 лева, като европейското съфинансиране е 45 216 лева, а националното съфинансиране възлиза на 5 024 лева. Проектът стартира на 15 август т.г. и ще приключи на 30 юни 2025 година.

Проектът е по Мярка 7,6 “Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.


Още снимки


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития