Община Минерални бани
Официален сайт

Минерални бани ще кандидатства с проект „Топъл обяд”Минерални бани ще кандидатства с проект „Топъл обяд”Община Минерални бани ще кандидатства с проект „Топъл обяд в условията на пандемията от Covid-19”. Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Общата цел на проекта е намаляване броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията и последиците от нея. Допустимите по проекта са лица без доходи или с ниски доходи, под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията. В програмата ще бъдат включени и лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и които нямат близки, които да им окажат подкрепа. В целевата група попадат и лицата, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития