Община Минерални бани
Официален сайт

Минерални бани реализира проект за патронажна грижаМинерални бани реализира проект за патронажна грижаОбщина Минерални бани сключи договор за БФП за реализацията на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Минерални бани“ по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Стойността на безвъзмездната финансова помощ по Компонент 3 е в размер на 47 414,99 лева, като 60 % от нея са предвидени за преки разходи за възнаграждения на назначения персонал. Персоналът по проекта ще се назначава поетапно, в зависимост от заявените потребности и включва: 10 “куриери”, които ще закупуват (със средства на заявителите) и доставят на адрес: храна, хранителни продукти, лекарства, дезинфектанти и продукти от първа необходимост. Куриерите ще заплащат битови сметки на заявителите и при нужда ще осъществяват неотложни административни услуги. Доставката на стоки и извършването на горепосочените услуги са безплатни. Открита е телефонна линия 0879298904, на която се подават заявки за ползване на услуги по Компонент 3 на договора, в рамките на работното време на общинска администрация Минерални бани от 08:00 до 17:00 часа, всеки работен ден. Предвидено е осигуряване на услуги на минимум 29 нуждаещи се лица от следните целеви групи: Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, живущи на територията на община Минерални бани; Хора с увреждания и техните семейства, живущи на територията на община Минерални бани; Възрастни лица в риск, които са в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; Възрастни лица или член/ове на техните семейства, които са поставени под карантина във връзка с COVID-19; Самотни родители с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития