Община Минерални бани
Официален сайт

Минерални бани кандидатства с три проекта по ТГСМинерални бани кандидатства с три проекта по ТГСИзвънредно заседание проведе местния парламент в Минерални бани. Заседанието бе водено от председателя на общинския съвет Мехмед Лятиф и се проведе в Заседателната зала на Общинския съвет. В проекта за дневен първоначално бяха включени общо 5 точки, но преди началото на заседанието председателят Мехмед Лятиф предложи да бъдат добавени още 4 нови. По-важните от решенията се отнасяха за кандидатстване с проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Турция 2014-2020 г. Община Минерални бани кандидатства с три проекта. Първият от тях с турската област Къркларели предвижда да се доизградят алеите до крепостта „Свети дух”, като се подсигури и достъп за инвалиди. На обекта ще бъде монтирано и художествено осветление. Другият проект с община Хабикьой предвижда изграждане на воден атракцион с пеещи фонтани. Местните парламентаристи приеха и Общинската програма за закрила на детето за 2018 г. Останалите проекти за решения бяха във връзка с писмо от управителя на „Напоителни системи” ЕАД и процедура за предоставяне концесия на язовир.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития