Община Минерални бани
Официален сайт

Минерални бани кандидатства с проект за ремонт на ЦДГ „Снежанка”Минерални бани кандидатства с проект за ремонт на ЦДГ „Снежанка”Община Минерални бани кандидатства с проект за ремонт на ЦДГ „Снежанка” и нейните филиали в селата. Проектът предвижда цялостно решение на вертикалната планировка около сградата и оформяне на подходящ наклон за отвеждане на повърхностните дъждовни води от сградата. Ще бъдат обособени четири зони за игра за всяка от групите в детската градина. Предстои да бъде направена и реконструкция на оградата. По проекта ще бъде изграден навес на бетонната площадка с настилка и голяма беседка за провеждане на летни занимания. Също така ще бъде оформена рампа за достъпност към сградата при входа от изток. В самата сграда ще бъдат реконструирани помощните помещения за четирите групи /тоалетни, умивалници и боксове/. Ще бъдат подменени фаянсовите плочки. В сутерена ще се оборудва котелно помещение за котел на твърдо гориво – дърва и пелети. Ще бъде изграден метален комин по фасадата, който ще бъде изведен над покрива. В котелното ще бъде разположен бойлер с двойна серпентина за топлата вода, който ще се захранва от слънчеви панели, монтирани на покрива. Предстои смяна на всички вътрешни врати, като се спазва изискването за отваряне на евакуационни врати, както и брави тип „антипаник”. Всички вътрешни стени ще бъдат пребоядисани, а на прозорците ще бъдат монтирани вертикални щори. Подовата настилка ще бъде подменена с PVC-настилка. Проектът предвижда и реконструкция на покрива. Функционалното предназначение на помещенията обаче се запазва. Водопроводната инсталация в цялата сграда ще бъде подменена. Ще бъдат поставени и нови водосточни тръби до нивото на тротоара. Ще бъдат подменени и вертикалните канализационни клонове. Ще бъде изградена и пожаро-известителна система плюс рехабилитация на електрическата инсталация. Всички осветителни тела ще бъдат подменени с енергоспестяващи LED-крушки. Ще бъде монтирано освен това аварийно и евакуационно осветление. Отоплителната инсталация в помещенията се запазва, но ще бъде подменен топлоносителя на твърдо гориво. Топлата вода ще се осигурява от комбиниран бойлер, посредством слънчеви колектори, монтирани на покрива на сградата. Вентилацията в кухнята ще бъде подменена със съвременни уреди и съоръжения. Ще бъде подменено и кухненското оборудване. Предвидена е подмяна на цялото оборудване на детската градина. За спалните – легла и матраци, за занималните – маси, чинове, шкафове за четирите групи по 25 деца. За административната част ще бъдат закупени шкафове, маси, столове, дивани и бюра. Там ще бъдат добавени и климатици.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития