Община Минерални бани
Официален сайт

Минерални бани излезе от процедурата за финансово оздравяванеМинерални бани излезе от процедурата за финансово оздравяванеОбщинският съвет в Минерални бани прекрати със свое решение процедурата за финансовото оздравяване поради излизането на общината от финансовото затруднение. Решението бе взето на провелото се вчера следобед извънредно заседание на местния парламент. Докладната бе внесена от кмета на общината Мюмюн Искендер. Първоначално в проекта за Дневен ред бяха обявени общо 7 проекта за решения, но преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф предложи да бъдат добавени 3 нови. Сред другите по-важни докладни бяха тази за приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 година. Местните парламентаристи взеха и решение за отдаване под наем на имоти, без търг или конкурс на общопрактикуващите лекари и лекари по дентална медицина. Става въпрос за помещения за здравни услуги в имоти общинска собственост на територията на община Минерални бани. Останалите докладни касаеха продажба на имоти частна общинска собственост, чрез публичен търг с явно наддаване или публично оповестен конкурс, както и отпускане на еднократни финансови помощи.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития