Община Минерални бани
Официален сайт

МИГ „Минерални бани – Черноочене” провежда информационни срещиМИГ „Минерални бани – Черноочене” провежда информационни срещиУправителният съвет на Местна инициативна група „Минерални бани – Черноочене“ провежда информационни срещи за консултиране и информиране на местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи по населени места във връзка с подготовка и подаване на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. На срещите участваха земеделски стопани, производители, представители от общинската администрация, кметове на населени места и други. Обучението е във връзка с изпълнение на Стратегия, водена от общностите за местно развитие, прилагана от МИГ „Минерални бани – Черноочене“, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития