Община Минерални бани
Официален сайт

Местният парламент заседава днес в Минерални баниМестният парламент заседава днес в Минерални баниТридесет и четвъртото си редовно заседание провежда днес от 14,00 часа Общинския съвет в Минерални бани. В проекта за дневен ред са включени общо 16 докладни, каза председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф. Сред по-важните от тях са обявяване на археологически обект „Хасара“ при с. Ангел войвода намиращ се в ПИ 000136 АПОС и ПИ 00005 Държавна частна собственост в землището на с. Ангел войвода, община Минерални бани за обект от първостепенно значение. Община Минерални бани ще кандидатства с проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год. съгласно Заповеди №10 от 12.10.2018г. и № 14 от 14.11.2018г. на председателя на УС на СНЦ Местна инициативна група „Минерални бани – Черноочене“. Съветниците ще трябва да се произнесат относно, отмяна на част от разпоредбата на чл. 51, ал. 3 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Минерални бани и предоставяне безвъзмездно на дърва за отопление за участък Пожарна безопасност и защита на населението с. Минерални бани. Те ще трябва да приемат и Програма за развитие на физическото възпитание и спорт в община Минерални бани, област Хасково за 2019 г. Те ще трябва да актуализират и годишната програма за 2019 г.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития