Община Минерални бани
Официален сайт

Мерки срещу заразен нодуларен дерматит вземат в Минерални баниМерки срещу заразен нодуларен дерматит вземат в Минерални баниОбщинската епизоотична комисия в Минерални бани проведе свое заседание във връзка с мерките срещу констатираното огнище на болестта Заразен нодуларен дерматит по едрите животни в град Одрин. Председателят на комисията Мюмюн Ибрам запозна присъстващите със заповедта на областния управител за мерките които трябва да бъдат предприети. Д-р Славчо Славчев, гл. инспектор „Здравеопазване на животните” при ОДБХ-Хасково запозна членовете на комисията с епизоотичната обстановка в страната и в Минерални бани. Обяснени бяха причините и сиптомите на заболяването. Наблегнато бе на момента, че всички собственици на едри преживни животни трябва да бъдат своевременно информирани за заболяванията и да следят състоянието на животните си. Кметовете и кметските наместници трябва да съставят списъци на собствениците на едри преживни животни и техния брой. Няма място за паника сред населението, заболяването не е опасно за хората и е необходимо да се спазват всички превантивни мерки и да се поддържа добра хигиена. При най-малко съмнение за заболяло животно да се информират органите на ОДБХ-Хасково. Набелязани бяха и превантивните мерки, които трябва да се вземат за да се спре разпространението на заболяването. Кметовете на населени места в община Минерални бани са задължени със заповед на кмета на общината Мюмюн Искендер да информират лицата, отглеждащи едри преживни животни за клиниката за Заразен нодуларен дерматит и спазването на мерките за биосигурност в обектите, както и задължението им при съмнение за заболяване или смъртност на животни незабавно да информират съответния официален ветеринарен лекар. Необходимо е да се засили контрола по придвижването на животните и мерките за биосигурност в обектите за едри и дребни преживни животни. Кметовете на населени места в община Минерални бани да запознаят животновъдите относно необходимостта от извършване на дезинсекция на животновъдните обекти и обработката на животните срещу насекоми, преносители на син език, заразен нодуларен дерматит и други векторно преносими болести. Кметовете на населени места да съдействат на ветеринарните органи при провеждане на мероприятията. Кметовете и органите на МВР ще контролират изпълнението на набелязаните мерки.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития