Община Минерални бани
Официален сайт

Мехмед Лятиф подготвя заседание на ОбС в Минерални баниМехмед Лятиф подготвя заседание на ОбС в Минерални баниТридесет и четвъртото редовно заседание на Общинския съвет в Минерални бани подготвя Председателят на общинския съвет Мехмед Лятиф. Днес той свиква Постоянните комисии на работни заседания по докладните от дневния ред. Първа от 10,00 часа ще заседава Постоянната комисия по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика. Половин час по-късно е насрочено заседанието на Постоянната комисия по културно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт. Последна от 11,00 часа се събира Постоянната комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет. Всички комисии ще работят в Заседателната зала на Общинския съвет.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития