Община Минерални бани
Официален сайт

Инвестиционен интерес към селата в община Минерални баниИнвестиционен интерес към селата в община Минерални бани Налице е инвестиционен интерес към селата в община Минерални бани. Това става ясно от отчета за изпълнение на Програмата за развитие на туризма за 2017 г. През отчетния период са категоризирани и прекатегоризирани 20 туристически обекта на територията на общината. От тях 10 са нови обекти - 6 Места за настаняване и 4 Заведения за хранене и развлечения. Много значимо за развитието на Минерални бани като национален балнеолечебен курорт бе откриването на хотел „Божур” през месец март на 2016 година. Хотелът е собственост на „ПРО” ЕАД и работи по програмата на НОИ. От началото на 2018г., СБР „Айлин” също бе одобрена и сключи договор за работа по програмата на НОИ. Две нови Къщи за гости – „Релакс” в с. Сусам и „Настевата къща” в с.Сираково са доказателство за това, че туризмът постепенно се превръща в приоритет не само за с.Минерални бани, а вече и за други населени места на територията на общината. Интереса на туристите към изградените вече екопътеки, предстоящото изграждане на нови екопътеки, чистият въздух, красивата природа, богатото ни културно наследство и близостта на лековитите минерални извори са предпоставки за привличане на инвестиционен интерес и към други села в общината като Ангел Войвода, Боян Ботево и Сърница.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития