Община Минерални бани
Официален сайт

Информация за проектИнформация за проект

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОЕКТ И ГЛАВНА ЦЕЛ:

ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.730-0001-C01
„ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОТО СЦЕНИЧНО ОБЛЕКЛО ЗА НУЖДИТЕ НА ЧИТАЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ“

 

ПО МЯРКА 7.6 „ПРОУЧВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО НА СЕЛАТА“
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

ЦЕЛ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ ЧРЕЗ ПРОЕКТИРАНЕ И УШИВАНЕ НА СЦЕНИЧНО ОБЛЕКЛО – НАРОДНИ НОСИИ С ЦЕЛ СЪХРАНЕНИЕ НА КУЛТУРНИТЕ ТРАДИЦИИ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕТО

ОБЩА СТОЙНОСТ: 50 240,00 лв.

 

Европейско съфинансиране: 45 216,00 лв.                           Национално съфинансиране: 5 024,00 лв.

             НАЧАЛО: 15.08.2023 г.                                                                                   КРАЙ: 30.06.2025 г.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития