Община Минерални бани
Официален сайт

“Големият ден” на сцената на Летния театър в Минерални бани“Големият ден” на сцената на Летния театър в Минерални бани

Младежкият театрално-музикален спектакъл Големият ден с режисьор Иванка Шекерова ще бъде представен на сцената на Летния театър в община Минерални бани. Спектакълът е създаден в рамките на проекта Сцена на края на града с цел подобрен достъп до изкуство и култура и подкрепа за развитие на публика, споделиха организаторите. Началото на представлението ще бъде дадено от 21,00 часа на 6-ти юли.

Проектът Сцена на края на града с бенефициент Драматично-куклен театър Иван Димов е финансиран по Програма РА 14 Културно предприемачество, наследство и сътрудничество, Процедура BGCULTURE-2.001 първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 Подобрен достъп до изкуства и култура на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 20214-2021 г. Проектът се реализира в партньорство с Алианс за регионално сътрудничество и развитие – България и FRUMLITIR EHF – Исландия.

Общата цел на проекта Сцена на края на града е да допринесе за подобряване на условията и качеството на презентиране на богатото културно наследство в неговото многообразие, както на местно, така и на регионално ниво и чрез реализиране на културно сътрудничество между представители на институции и организации от България и Исландия да се насърчат процесите за социално и икономическо развитие и намаляване на икономическите и социалните различия в рамките на Европейското икономическо пространство.

В резултат на проектното изпълнение ще се подкрепи развитието на предприемачеството в сферата на културните и творчески индустрии и привличането на предприемачеството в сферата на културните и творчески индустрии и привличането на нови неангажирани публики с фокус към младежта чрез разработване на план за привличане на публики, обучения на професионалния персонал на организациите и представители на културни институти и не на последно място реализирането на нови артистични събитя в по-малко градове и села.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития