Община Минерални бани
Официален сайт

Еко птицеферма изграждат в СусамЕко птицеферма изграждат в СусамВ село Сусам, община Минерални бани ще бъде изградена птицеферма за кокошки-носачки. От торовата площадка не се предвижда отделяне на вредни емисии във въздуха, водите и почвите, не се очаква въздействие върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.
За опазване чистотата на въздуха в птицефермата ще се въведат добри хигиенни практики. Това са система от правила за работа, които са свързани с мениджмънта за опазване на въздуха и почвата по отношение на намаляване на риска от замърсяване на атмосферния въздух с емисии на амоняк и намаляване на миризмата от сградата и двора в добър външен вид.
Добрите хигиенни практики са система за контрол с цел да се сведе до минимум риска от замърсяване на селскостопанската продукция и околната среда чрез производствена и човешка дейност.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития