Община Минерални бани
Официален сайт

Десет маломерни паралелки ще има в община Минерални баниДесет маломерни паралелки ще има в община Минерални баниОбщинският съвет в Минерални бани проведе своето 16-то редовно заседание. Първоначално в дневния ред бяха заложени 9 докладни записки, но преди началото на заседанието председателят на местния парламент Мехмед Лятиф предложи към тях да бъдат добавени още 8 проекта за решения. Сред по-важните от тях бяха докладни, относно прилагане на чл.68, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за формиране на паралелки под нормалния норматив за учебната 2021/2022 г. в СУ „Христо Ботев” – село Караманци и СУ „Проф. д-р Асен Златаров” в Минерални бани. Двете училища са средищни и в тях се обучават ученици и от няколко села в общината. Десет паралелки под минималния норматив ще има през тази година в община Минерални бани. Местните парламентаристи приеха годишния отчет за дейността на общинското предприятие „Стройкомерс” за 2020 г. Те одобриха и докладна за добив на дървесина от широколистни дървесни видове в размер на 50 000 куб. метра за следващите 4 години. Доброволните формирования за защита от бедствия и аварии в общината ще наброяват 15 души, като това е разрешената бройка от Министерския съвет. В община Минерални бани ще бъде създаден Център за социална рехабилитация и интеграция. Съветниците одобриха решение да бъдат дадени имена на безименни улици в село Брястово.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития