Община Минерални бани
Официален сайт

Бюджетът на община Минерални бани ще бъде 9 239 317 леваБюджетът на община Минерални бани ще бъде 9 239 317 леваНа двадесет и първото редовно заседание на Общинския съвет в Минерални бани бе приет Бюджета на община Минерални бани за 2022 година. Бюджетната рамка е 9 239 317 лева от които 7 117 058 лева е държавна дейност. Това са средствата, осигурени за администрация, образование, здравеопазване, които са с целеви характер, за които има и 3 806 920 лева субсидия с преходния остатък. В частта за местните дейности всичко е на база общата изравнителна субсидия, която е в размер на 678 900 лева, плюс капиталовите разходи – 680 800 лева и събраните средства от местните данъци и такси. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени 34 докладни записки, но преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф предложи към тях да бъдат добавени нови 9 и така броят им нарасна до рекордните 43. Сред по-важните от тях бяха приемане на Общински план за младежта, приемане на Годишната програма за развитие на читалищната дейност и годишните финансови отчети на читалищата в община Минерални бани. Съветниците одобриха отпускане на еднократна финансова помощ на ученици от община Минерални бани за участието им в Национален конкурс за детска рисунка. Те разгледаха и докладна записка относно Годишния отчет за състоянието на общинския дълг. Местните парламентаристи приеха и Бюджетната прогноза за 2023, 2024 и 2025 г., както и отчет за капиталовите разходи за 2021 г. Одобрен бе и Разчет за финансиране на капиталовите разходи на община Минерални бани за 2022 г. Сред останалите докладни бяха такива за отпускане на еднократни финансови помощи за нуждаещи се жители на общината, преобразуване на общинска собственост и др.


Още снимки


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития