Община Минерални бани
Официален сайт

Безработните в Минерални бани с възможност да се върнат на трудовия пазарБезработните в Минерални бани с възможност да се върнат на трудовия пазар

Програма за полагане на общественополезен труд в община Минерални бани през 2021 година приеха местните парламентаристи на първото за годината заседание. Мярката е предназначена за безработни лица, които получават месечни социални помощи и е регламентирана в Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагането му.

С пълно мнозинство общинските съветници се обединиха около идеята безработните лица, получаващи месечни помощи, да имат възможност да възстановят трудовите си навици, постепенно да преминат от пасивно получаване на помощи към активно търсене на работа и да се върнат на пазара на труда.

Програмата осигурява заетост по 4 часа дневно в продължение на 14 дни в месеца. Целта е безработни лица в трудоспособна възраст да бъдат ангажирани в общественополезни дейности по благоустрояване и хигиенизиране на населените места, в които живеят. Това е начин да бъдат предпазени  от негативната тенденция към трайна зависимост от помощи.

При отказ на лице да положи общественополезен труд, месечната му помощ се спира за два месеца. При повторен отказ, този срок се удължава на две години. От участие в програмата са освободени самотни родители, осиновители, лица с трайни увреждания или психични заболявания, както и такива, които се грижат за болен член на семейството.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития