Община Минерални бани
Официален сайт

Агенцията за социално подпомагане верифицира 100% от направените разходиАгенцията за социално подпомагане верифицира 100% от направените разходи

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

 

С писмо от 19.08.2021 г. Агенцията за социално подпомагане верифицира 100% от направените разходи за реализация на проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Минерални бани“, който се изпълнява по процедура за директно предоставяне на БФП BG05FMOP001-5.001  „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ по ОП за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) и подкрепата на Европейския съюз (ЕС).       

Период на отчета: 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.

Отчетени разходи: 122 958,00 лева

Верифицирани разходи: 122 958,00 лева

Срок за реализация на проекта: 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г.

Брой потребители на услугата: 450 лица

Срок за предоставяне на услугата: всеки работен ден в периода от 15.02.2021 г. до 30.09.2021 г.

Обща стойност на проекта: 208 494.00 лева‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития