Община Минерални бани
Официален сайт

400 души ще ползват топъл обяд в Минерални бани400 души ще ползват топъл обяд в Минерални бани400 души ще могат да се възползват от социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд” в община Минерални бани от днес. Още 50 души са посочени като резерви в списъците на Агенцията за социално подпомагане.
Придобивката за най-нуждаещите се става възможна благодарение на европейската Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Тя е съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се хора като операция „Осигуряване на топъл обяд – 2016” BG05FMOP001-3.002. Управляващ орган е Агенцията за социално подпомагане в партньорство с община Минерални бани.
Обществената трапезария ще предоставя топъл обяд в работните дни от седмицата, за период от 1 октомври 2016 г. до 30 април 2017 г., на основни и допълнителни целеви групи. Tакива са самотните хора и семейства на месечно подпомагане, по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
Хората с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане”, както и самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии несвързани с трудова дейност/ и др. Също попадат в основната целева група на програмата.
Допълнителната целева група се определя с наредба на Министъра на труда и социалната политика № РД-07-1 от 4.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по ОПХ (ДВ, бр.29 от 12.04.2016 г.).‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития