Община Минерални бани
Официален сайт

КонцесииОткрита процедура за определяне на концесионер на язовир "Гюнгермез дере", село Татарево

На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 80 ЗК и Решение № 87 от 06.03.2024 година на Общински съвет- Минерални бани за откриване на процедура за определяне на концесионер с предмет „Концесия за строителство, експлоатация и поддържане на язовир „Гюнгермез дере“, находящ се в землището на с. Татарево, община Минерални бани

Открита процедура за определяне на концесионер на язовир "Кайряка", с. Татарево

На основание чл. 17, ал. 3, чл. 71, ал. 1 и ал. 3 и чл. 72 от Закона за концесиите и одобрение от Общински съвет- Минерални бани по реда на чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите (Решение № 9 от 20.11.2023 година на Общински съвет- Минерални бани за откриване на процедура за определяне на концесионер с предмет „Концесия за строителство, експлоатация и поддържане на водоем „Кайряка“

Открита процедура за определяне на концесионер

На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 80 ЗК и Решение № 650 от 15.09.2023 година на Общински съвет- Минерални бани за откриване на процедура за определяне на концесионер с предмет „Концесия за строителство, експлоатация и поддържане на водоем „Ясака“, находящ се в землището на с. Татарево, община Минерални бани

Открита процедура за определяне на концесионер

На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 80 ЗК и Решение № 649 от 15.09.2023 година на Общински съвет- Минерални бани за откриване на процедура за определяне на концесионер с предмет „Концесия за строителство, експлоатация и поддържане на водоем „Гереня“, находящ се в землището на с. Сусам, община Минерални бани

Актуализиран план за действие за общинските концесии за 2023 г.

Община Минерални бани съобщава, че с Решение № 540/23.02.2023 г. на Общински съвет – Минерални бани е одобрен Актуализиран план за действие за общинските концесии на община Минерални бани за 2023 година.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Минерални бани съобщава, че с Решение № 151/18.08.2020 г. на ОбС – Минерални бани е одобрен Актуализиран план за действие за общинските концесии на община Минерални бани за 2020 година.

Открита процедура за определяне на концесионер

Община Минерални бани обявява, че на основание Решение № 126/12.06.2020 г. на Общински съвет - Минерални бани и Решение № З-352/19.08.2020 г. на кмета на община Минерални бани, е открита процедура за определяне на концесионер с предмет "Концесия за ползване на водоем "Интърлъка", находящ се в землището на с. Сираково, община Минерални бани"

Открита процедура за определяне на концесионер

Община Минерални бани обявява, че на основание Решение № 127/12.06.2020 г. на Общински съвет - Минерални бани и Решение № З-351/18.08.2020 г. на кмета на община Минерални бани, е открита процедура за определяне на концесионер с предмет "Концесия за ползване на язовир "Иник дере", находящ се в землището на с. Брястово, община Минерални бани"

Актуализиран план за действие за общинските концесии за 2020 г.

Община Минерални бани съобщава, че с Решение № 111/22.04.2020 г. на ОбС – Минерални бани е одобрен Актуализиран план за действие за общинските концесии на община Минерални бани за 2020 година.

Открита процедура за определяне на концесионер

Община Минерални бани обявява, че на основание Решение № 32/18.12.2019г. на Общински съвет - Минерални бани и Решение № З-12/14.01.2020г. на Кмета на община Минерални бани е открита процедура за определяне на концесионер на "Концесия за ползване на язовир и прилежащите към него съоръжения в с. Спахиево, община Минерални бани, местност "Годжа чаир"

Актуализиран план за действие за общинските концесии (2018 - 2020г.)

Община Минерални бани съобщава, че с Решение № 33/18.12.2019г. на ОбС - Минерални бани е одобрен Актуализиран план за действие за общинските концесии на община Минерални бани (2018 - 2020г.)

Актуализиран план за действие за общинските концесии (2018 - 2020г.)

Община Минерални бани съобщава, че с Решение № 887/21.08.2019г. и Решение № 893/21.08.2019г. на ОбС - Минерални бани е одобрен Актуализиран план за действие за общинските концесии на община Минерални бани (2018 - 2020г.)

План за действие за общинските концесии (2018-2020г.)

Община Минерални бани съобщава, че с Решение № 821/28.02.2019г. на ОбС - Минерални бани е одобрен План за действие за общинските концесии на община Минерални бани (2018 - 2020г.).

Концесия за услуга

Процедура за предоставяне на концесия на имот, публична общинска собственост, с предмет „Управление, поддържане и експлоатация на язовир, находящ се в местността „Димчово дере” в землището на село Сусам, община Минерални бани”

Концесия за услуга

„Управление, поддържане и експлоатация на язовир, находящ се в местността „Садък чаир” в землището на село Спахиево, община Минерални бани”

Концесия за услуга

„Управление, поддържане и експлоатация на водоем, находящ се в местността „Димчово дере” в землището на село Сусам, община Минерални бани”

Концесия за услуга

"Управление, поддържане и експлоатация на зелена площ, находяща се в УПИ II, кв. 7, по плана на с. Минерални бани"

СЪОБЩЕНИЕ

На основание Решение № 949/ 12.05.2015г. на Общински съвет Минерални бани и в изпълнение на чл.43 от Закон за концесиите и на основание чл. 30, ал.2 от Правилника за прилагане на ЗК и обявление за концесия, публикувано в електронната страница на Държавен вестник на 10.06.2015г. под № 1 и вписано в Националния концесионен регистър с пореден номер А-000706

СЪОБЩЕНИЕ

На основание Решение № 934/ 12.05.2015г. на Общински съвет Минерални бани и в изпълнение на чл.43 от Закон за концесиите и на основание чл. 30, ал.2 от Правилника за прилагане на ЗК и обявление за концесия, публикувано в електронната страница на Държавен вестник на 10.06.2015г. под № 2 и вписано в Националния концесионен регистър с пореден номер А-000707

Концесия за услуга

Съобщение за откриване на процедура за концесия с предмет „Управление, поддържане и експлоатация на водоем, находящ се в местността „Съртърла” в землището на село Брястово, община Минерални бани”

Концесия за услуга

Съобщение за откриване на процедура за концесия с предмет „Управление, поддържане и експлоатация на водоем, находящ се в местността „Инан бунар” в землището на село Татарево, община Минерални бани”

Актуално

Предстоящи събития