Община Минерални бани
Официален сайт

Кметства и кметски наместничества
Кмет: Колю Колев
Адрес: с. Сусам,
ул. ”Съединение” № 11

e-mail: susam@mineralnibani.bg,
Телефон: +359 879 455 885


Кмет: Халил Салим
Адрес: с. Татарево
e-mail:
tatarevo@mineralnibani.bg,
Телефон: +359 885 200 649


Кмет: Шенол Ахмед
Адрес: с. Татарево
e-mail:
sarnitsa@mineralnibani.bg,
Телефон: +359 879 898 969


Кмет: Мюрен Ибрям
Адрес: с. Караманци
ул. ”Втора” № 2

e-mail: karamantsi@mineralnibani.bg,
Телефон: +359 885 693 668


Кмет: Фикрет Иса
Адрес: с. Винево
e-mail:
vinevo@mineralnibani.bg,
Телефон: +359 885 934 114


Кмет: Мюмюн Ариф
Адрес: с. Ангел войвода
e-mail:
аngelvoyvoda@mineralnibani.bg,
Телефон: +359 884 043 078


Кмет: Мехмедали Бекир
Адрес: с. Боян Ботево
e-mail:
boyanbotevo@mineralnibani.bg,
Телефон: +359 877 282 888


Кметски наместник: Иван Паунов
Адрес: с. Сираково
e-mail: sirakovo@mineralnibani.bg,
Телефон: +359 888 559 853


Кметски наместник: Найме Мустафа
Адрес: с. Колец
e-mail: kolets@mineralnibani.bg,
Телефон: +359 887 686 083


Кметски наместник: Станко Янков
Адрес: с. Брястово
e-mail: bryastovo@mineralnibani.bg,
Телефон: +359 885 544 472


Кметски наместник: Здравка Христова
Адрес: с. Спахиево
e-mail: spahievo@mineralnibani.bg,
Телефон: +359 888 562 894

Администрация

Предстоящи събития