Община Минерални бани
Официален сайт

Отговорен служител за работа по ЗДОИОтговорен служител за работа с клиенти по Закона за достъп до обществена информация – Антония Недялкова Костадинова – юрисконсулт при Община Минерални бани, определена със  Заповед на Кмета.

Място за преглед на документи и информация, съгласно Закона за достъп до обществена информация:
- Залата на Общинска администрация Минерални бани, намираща се на адрес: с.Минерални бани, бул. Васил Левски № 3, етаж III

Работно време: от 8.00 ч. до 17.00 ч. (от понеделник до петък)
Телефон за контакт: 03722/2020
E-mail:info@mineralnibani.bg

 

Администрация

Предстоящи събития