• Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
 • Slide-5
 • Slide-6
 • Slide-7
 • Slide-8
 • Slide-9
 • Slide-10
  За общината

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  Училища

Средно училище „Христо Ботев”- с. Караманци

СОУ „Христо Ботев”- с.КараманциВ СУ „Христо Ботев”- с.Караманци,  се обучават 223 ученици от І до VІІІ клас, от които 139 ученици са включени в целодневна организация на учебния процес.

Учебната база в училището непрекъснато се модернизира и обновява.

Училището разполага с добре уредени класни стаи и кабинети, обзаведени със съвременни нови мебели, аудио-визуални средства, компютърна техника и предстоящо изграждане Wi-Fi мрежа, която ще  е достъпна в цялата сграда на училището.

Към училищната сграда има отделен корпус за провеждане на часовете на  децата от ПГ.

СОУ „Христо Ботев”- с.КараманциЗа подпомагане на образователно - възпитателния процес спомага училищната библиотека, която предоставя съвременни учебни помагала за пълноценно обучение на учениците от І до VІІІ клас.

СУ „Христо Ботев” разполага с един обновен физкултурен салон.

В двора на училището има площадки за волейбол, баскетбол,футбол и игрище за мини футбол, с предстоящо изработванена изкуствена настилка. 

За сигурността и безопасността на учениците е изградена система за видеонаблюдение с денонощно записващо устройство.

СОУ „Христо Ботев”- с.КараманциВ училището са сформирани 5 полуинтернатни групи (ПИГ), в които учениците получават подготовка от квалифицирани учители.

Организирането на дневния режим позволява да се отделя повече време за работа върху индивидуалното развитие на учениците.

За всички ученици от ПИГ в стола на училището е организиран обяд на кетърингов принцип. Непосредствено след самия обяд започват заниманията на учениците.

Това е времето, когато децата имат възможност да затвърдят и упражнят новите си знания, да изготвят задачите си за домашна работа,СОУ „Христо Ботев”- с.Караманцикато едновременно с това е предвидено време за занимания по интереси, физически занимания и отдих.

Възпитателната работа в ПИГ е съобразена с ежедневната подготовка на учебния материал, с допълнителните интереси на учениците и е насочена към осмисляне на свободното им време. В учебните стаи има  дидактически материали, които се използват в заниманията по интереси от учениците.

 

Уеб сайт: http://www.sou-karamanci.com

 

   Презентация по случай 100 годишнината на СУ „Христо Ботев”- с.Караманци


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  i Love Bulgaria
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2018 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design