• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  • Slide-8
  • Slide-9
  • Slide-10
  За общината

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  За общината

Детски градини

   Целодневна Детска Градина „Снежанка” с. Минерални бани

ЦДГ „Снежанка” с. Минерални баниЦелодневната детска градина в с. Минерални бани е открита на 15.09.1968г. в приспособена сграда на един етаж, собственост на СОНС (Селски Общински Народен Съвет).

По късно се премества в ОУ с. Минерални бани и се наименува ЦДГ „Тодорка Паунова” (1975г.)

На 15.01.1988г. градината се премества в специално построената нова сграда с геотермално парно отопление, където е и до днес

ЦДГ „Снежанка” с. Минерални баниСега тя се казва ЦДГ „Снежанка” и всички детски градини в Община Минерални бани са към нея. Това става със Заповед на Кмета на Общината Мюмюн Искендер и влиза в сила от 01.01.2014г.

Целодневна Детска Градина „Снежанка” и филиали е Общинско детско заведение.

То е подготвителна институция в системата на Народната просвета за деца от 3 години до постъпването им в първи клас.

ЦДГ „Снежанка” с. Минерални баниИзвършваната педагогическа дейност е съобразно държавните образователни изисквания. Обучението се провежда на книжовен български език.

Това е изключително отговорна дейност от страна на учителките, тъй като в ДГ има деца билингви.

ЦДГ Снежанка има 9 групи, от които 3 в основната сграда в Минерални бани, 2 групи в с. Караманци и по една група в останалите села.

Капацитетът на преобразуваната детска градина е около 200 деца, но към момента има 150 деца.

ЦДГ „Снежанка” с. Минерални бани

Уеб сайт: http://www.dgsnejanka-mineralnibani.com


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  i Love Bulgaria
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2018 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design